Sponsoring

Waarom zou u het nationaal duet sponsoren?

Algemeen:

Het allerbelangrijkste is natuurlijk het mogelijk maken van een topprestatie door de vier sporters. Het doel van Liza, Margot en Christina is het halen van een finale plaats tijdens de Wereld Jeugd Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen en het Olympisch Kwalificatie Toernooi. Daarbij zal het duet er voor zorgen dat deze prestaties en de inspanningen die er voor nodig zijn, bekend worden. Hierdoor kunnen Liza, Margot en Christina een rolmodel functie vervullen.

Het duet is erkend en ondersteund door de bondscoach van de KNZB (Mw. L. Cornielje) en de KNZB zelf (bij monde van dhr. K. van Hardeveld, Technisch Directeur KNZB). Deze erkenning houdt in dat de sportieve aspiraties van het viertal onderbouwd en reëel zijn. Ook houdt deze erkenning in dat de KNZB het duet ondersteunt en een rol speelt bij het halen van de doelstellingen en het vervullen van verplichtingen.

De duetten zijn een onderdeel van het topsportbeleid van de KNZB. Sponsoring zal daarom ook plaats vinden binnen de beleidskaders van de KNZB. Opzet en uitvoering van het sponsorplan gebeurt in nauw overleg met de KNZB.

Het synchroonzwemmen neemt een bijzondere positie in binnen de gemeente Haarlemmermeer. De sport is gekozen als één van de drie kernsporten (naast honkbal en turnen/ritmisch gymnastiek) binnen de Haarlemmermeer. Dit betekent dat er vanuit het bestuurlijk niveau van de gemeente extra veel aandacht en vertrouwen uitgaat naar het synchroonzwemmen.

Neem als voorbeeld het nieuwe hypermoderne huis van de sport. Bij de planning heeft de gemeente rekening gehouden met extra faciliteiten die nodig zijn op optimaal te kunnen trainen. De Haarlemmermeer blijft daarmee de thuisbasis voor het trainingscentrum van de nationale selecties synchroonzwemmen. Al sinds 2007 trainen deze selecties in De Estafette in Nieuw-Vennep. Vanaf 2014 zal de KNZB in het huis van de sport, het sportcomplex Koning Willem Alexander, gaan trainen.

Ook heeft men rekening gehouden met grote evenementen zoals nationale en internationale kampioenschappen voor synchroonzwemmen. De tribune biedt bijvoorbeeld plaats aan 400 toeschouwers.

Ook de zwemvereniging Z.P.C.H. uit de Haarlemmermeer biedt optimale ondersteuning. De vereniging is nu, in samenwerking met de KNZB, hard op weg om de eerste zwemvereniging in Nederland met een topsportlicentie voor synchroonzwemmen te worden.

Technisch directeur Kees van Hardeveld van de KNZB: “De KNZB gaat zich inspannen om het centrale programma van synchroonzwemmen te continueren. Dat zal in alle gevallen in nauwe samenwerking met Z.P.C.H. gebeuren. De vereniging gaat immers een rol van toenemende betekenis spelen bij het opleiden van talentvolle sporters. Het Huis van de Sport biedt daarvoor prachtige mogelijkheden”.

Z.P.C.H. organiseert in samenwerking met de KNZB in 2014 het NK voor onder de 15 jaar georganiseerd in het nieuwe sportcomplex Koning Willem Alexander. Kortom: het nationaal duet voelt zich thuis in de Haarlemmermeer. De Hoofddorpse Christina traint er al vele jaren. Margot en Liza trainen inmiddels ook al tweeëndertig uur per week in Hooffdorp. Natuurlijk willen de zwemsters, naast het halen van sportieve uitdagingen, ook wat terugdoen voor de sponsoren. Deze tegenprestaties vinden altijd plaats in overleg met de sponsor. Per sponsorniveau geven de sporters een aantal mogelijkheden. De uiteindelijke prestatie willen zij met inachtneming van de mogelijkheden, zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de sponsor.

Hoofdsponsor

De hoofdsponsor biedt de basis voor het financiële plan van Liza, Margot en Christina. Door de substantiële bijdrage biedt deze sponsor een grote mate van zekerheid. Liza, Margot en Christina zijn op zoek naar een hoofdsponsors die minimaal € 10.000 per jaar bijdraagt.

Wat kunnen we u als hoofdsponsor bieden?

Samen met u en de KNZB stellen we een communicatieplan op. In welke uitingen kunnen we uw bedrijfsnaam vermelden? Te denken valt aan vermelding van uw naam op onze website, blogs, nieuwsbrieven Ook kunt u denken aan de vermelding van uw bedrijfsnaam op een banner die tijdens de demo’s aan de rand van het bad hangt of een deursticker op de auto van een van de zwemsters.

Daarnaast bieden wij u het volgende:

A-sponsor

De A-sponsoren bieden het niet te missen fundament voor de basis. Deze belangrijke bijdragen zijn onmisbaar om het volledige plan tot 2016 uit te kunnen voeren. Liza, Margot en Christina zijn op zoek naar minimaal vijf A-sponsoren die voor minimaal € 5000 per jaar het duet willen ondersteunen.

Wat kunnen we u als A-sponsor bieden?

We stellen een communicatieplan op. In welke uitingen kunnen wij uw bedrijfsnaam vermelden? Te denken valt aan onze website, blogs en nieuwsbrieven. Ook behoort een deursticker op de auto van een van de zwemsters tot de mogelijkheden.

Daarnaast bieden wij u het volgende:

Projectsponsor

Het traject naar de OS 2016 kent vele projecten. Te denken valt aan de zaterdag- en zondag trainingen, drukwerk, een fotoreportage en niet te vergeten trainingsstages in Canada, Rusland en Nederland.

Wat kunnen we u als projectsponsor bieden?

Afhankelijk van de bijdrage kunnen Margot, Christina en Liza afspraken maken met de projectsponsoren over tegenprestaties. Bijdragen vergelijkbaar met een hoofd- of A-sponsor kan de projectsponsor rekenen op vergelijkbare tegenprestaties.

Daarnaast bieden wij u het volgende:

Fans van ...

Iedere bijdrage is welkom en belangrijk. Fans van de nationaal duetten kunnen met een bijdrage van minimaal € 40 per jaar Margot, Christina en Liza het o zo belangrijke steuntje in de rug bieden.

Een goede fan hou je op de hoogte over hoe het met je gaat. Dit zullen Margot, Christina en Liza gaan doen met nieuwsbrieven, Twitter, Facebook en een blog onze website. Natuurlijk mag iedereen weten wie onze vrienden zijn. Zij zullen dan ook een ereplek op onze website krijgen (Na toestemming van onze vriend).